Kamu İhalelerindeki 2020 Yılı Parasal Limitler Açıklandı

2020 YILI İHALELERİ KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLER

KAMU İHALE KURUMUNA İTİRAZEN ŞİKÂYET BEDELLERİ

YAKLAŞIK MALİYET TUTARI

KİK’ E ÖDENECEK TUTAR

1.023.922. TL.’YE KADAR

 6.139.  TL.

1.023.922. TL. - 4.095.700. TL.

12.284. TL.

4.095.700. TL. - 30.717.756.TL

18.426. TL.

30.717.756.TL VE DAHA FAZLASI

24.571.TL

KANUN’UN (22/ d) MADDESİ KAPSAMINDAKİ DOĞRUDAN TEMİN ÜST LİMİTLERİ

MAL VE HİZMET ALIMLARI

YAPIM İŞLERİ

Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler

 

97.008.TL

Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler

 

97.008.TL

Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunmayan  idareler

 

32.316.TL

Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunmayan  idareler

 

32.316.TL

EŞİK DEĞERLER

MAL VE HİZMET ALIMLARI

YAPIM İŞLERİ

Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında

 

1.778.525.TL

Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde

 

65.213.187.TL

 

Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında

 

2.964.217. TL

 

 

DİĞER PARASAL LİMİTLER

KANUN’UN (3/g)  MADDESİNDEKİ ALIM LİMİTİ

14.877.509. TL

KANUN’UN (21/f)  MADDESİNDEKİ  PAZARLIK LİMİTİ                     

 323.398. TL

KANUN’UN (53.j.1)  MADDESİNDEKİ  KİK PAYI LİMİTİ

646.821. TL

KANUN’UN (62/h)  MADDESİNDEKİ MEZUNİYET BELGESİ LİMİTİ 

358.977. TL