4735 Sayılı Kanunun Geçici 4 Üncü Maddesi Uyarınca Sözleşmenin Devri Halinde, Geçici Kabul Noksanları İçin Alınan Teminatlar Ne Olacak?

4735 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 4 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMENİN DEVRİ HALİNDE, GEÇİCİ KABUL NOKSANLARI İÇİN ALINAN TEMİNATLARIN SÖZLEŞMEYİ DEVREDEN YÜKLENİCİYE İADE EDİLİP EDİLMEYECEĞİ VE DEVRALAN YÜKLENİCİDEN BU KAPSAMDA TEMİNAT ALINIP ALINMAYACAĞI HAKKINDA KAMU İHALE KURUMUNCA 2020/DK.D-17 SAYILI DÜZENLEYİCİ KURUL KARARI YAYIMLANDI!

4735 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca gerçekleştirilen sözleşme devirlerinde, sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatının iade edileceği düzenlenmiş olmasına rağmen, geçici kabul noksanları için kesilen nakde karşılık alınan teminat mektuplarının işi devreden yükleniciye iade edilip edilmeyeceği, iadesi durumunda devralan yükleniciden teminat alınıp alınmayacağı konularında yaşanan tereddütlere son vermek amacıyla Kamu İhale Kurumu tarafından, 23/01/2020 tarihli ve 2020/DK.D-17 sayılı karar yayımlanmıştır.

Karara (https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/KurulKararSorgu.aspx) adresinden ulaşmak mümkündür.

 

Bilindiği üzere, Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin “Geçici kabul noksanları” başlıklı 30 uncu maddesi uyarınca;

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde, geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’ü kadar teminat mektubu alınmakta ve bu teminat mektubu, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye iade edilmektedir. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda; düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulmakta ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenmektedir.

Birim fiyat sözleşmelerde; düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış, ancak kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5’i karşılığında teminat mektubu alınmakta ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmemektedir. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5’i tutulmakta ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmemektedir.

Anılan kurul kararı ile, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında devredilen sözleşmelerde;

  • Yukarıda açıklanan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 30 uncu maddesine istinaden alınan teminatların sözleşmeyi devreden yükleniciye iade edilmesi gerektiğine,
  • Sözleşmeyi devralan yüklenicinin sözleşmeden doğan tüm hak ve borçları devraldığı da dikkate alındığında, kamu ihale mevzuatı gereğince sunulması gereken teminatların devralan yükleniciden talep edilmesi gerektiğine, karar verilmiştir.