Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Hizmet Alımları Hakkında, Düzenleyici Kurul Kararı Yayınlandı!

Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Hizmet Alımları Hakkında, Düzenleyici Kurul Kararı Yayınlandı!

Bilindiği üzere; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59’uncu maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendinde, Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihalelerinde, ikinci fıkranın (b) bendinin kullanılmasının zorunlu olduğu ve bu şekildeki ihalelerin, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılacağı, hüküm altına alınmıştır.

Kamu İhale Kurumunca bu kapsamda yayımlanan 05/03/2020 tarihli ve 2020/DK.D-56 sayılı kararına (https://ekap.kik.gov.tr) adresinden ulaşmak mümkündür. Karar,  ilanı veya duyurusu bu Kararın Kurumun resmi internet adresinde yayımlandığı 06 Mart 2020 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde uygulanacaktır.

Yayımlanan karara göre;

1)Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın, Haberleşme, İletişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri, Sigorta Hizmetleri, Muhasebe Hizmetleri, Piyasa Araştırması ve Anket Hizmetleri, Tanıtım, Basım ve Yayım Hizmetleri ve Fotoğrafçılık Hizmetleri ve Sanatsal Hizmetlerine ilişkin ihalelerde, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın ihale sonuçlandırılacaktır.

2) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8’inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar (2020 tarihinde; 1.482.109 TRY) olan ve Bilgi Yönetim Sistemleri Bilişim Hizmetleri ile Organizasyon Hizmetlerine ilişkin ihalelerde, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın ihale sonuçlandırılacaktır.

3) Birden fazla hizmet işini kapsayan ve bu işlerden birinin veya birkaçının yukarıda sayılan işlerden olduğu tespit edilen işlerde, listede bulunan alımın yaklaşık maliyetteki ağırlığının yarıdan fazla olması halinde, işin tamamının listede bulunduğu kabul edilecektir.

4) Yukarıda yer verilen işlerden olan ve ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenmiş, tüm taraflar için bağlayıcı asgari tarifelerin bulunduğu hizmetlere ilişkin ihalelerde, ihalenin aşırı

düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılması, isteklilerce söz konusu tarifeler uyarınca tespit edilen asgari tutarların altında teklif verilmesine imkân tanımayacak. Yani, teklifler, tarifelerdeki asgari tutarların altında olamayacaktır.

(Bkz: KİK’nun 05.03.2020 tarihli 2020/DK.D-56 sayılı kararı)