"Tasfiye Kanunu" Kapsamında Sözleşmesi Tasfiye Edilen Yüklenicilere, "İş Deneyim Belgesi" Düzenlenir mi?

Bilindiği üzere, dolar kurundaki beklenmeyen artışlar nedeniyle, 18.01.2019 tarihinde “Tasfiye Kanunu” adı ile bilinen 7161 sayılı Kanun yayınlanmıştı.

Böylece, mali olarak edimini yerine getiremeyen yüklenicilere sözleşmelerini;

  • Fesih etme,
  • Devretme veya
  • Süre uzatma hakkı verilmişti.

Ancak sözleşmesi tasfiye edilen yüklenicilerin, iş deneyim belgesi alıp, alamayacağı belirlenmemişti.  

Bu kapsamda, Kamu İhale Kurumunca, 4735 Sayılı Kanununun Geçici 4 Üncü Maddesi uyarınca feshedilip tasfiye edilen yapım işi sözleşmelerinde, yüklenicilere iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceğine ilişkin düzenleyici kurul kararı yayımlandı. Yayımlanan kararda;

1) 4735 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinde, tasfiye edilen işlere iş deneyim belgesi düzenlenebileceğine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı,

2) Söz konusu işlerin, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde iş bitirme belgesi düzenlenmesi için gereken “geçici kabulün yapılmış olması” şartını sağlamadığı,

3) Sözleşmelerin fesih işleminin öncelikle yüklenici talebine dayandığı,

4)   Kanun maddesinde düzenlenen durumun idareden kaynaklanan nedenler veya mücbir sebep halleri arasında olmadığı belirtilerek, söz konusu işlere iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceğine karar verilmiştir.

Bkz: (Kamu İhale Kurumu’nun 05/03/2020 tarihli ve 2020/DK.D-58 sayılı kararı)

Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.