İhalelerde İstenilen Belgelerde, Yerli Malı/İstekliye Yönelik Düzenlemeler Yapıldı

Kamu İhale Kurumu, son dönemlerde, mal ve hizmet alımı ihalelerine ait ihale dokümanlarında, kalite ve standarda ilişkin ulusal veya dengi uluslararası standart belirlemek yerine, yabancı kuruluşlarca belirlenen standart ve kriterlerin aranması nedeniyle konuya ilişkin duyuru yayımladı.

Bilindiği üzere; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5’inci ve 12’nci maddeleri gereğince, ihale dokümanının ihalede rekabet sağlayacak, ayrıca belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürünü işaret etmeksizin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlayacak teknik kriterleri içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca, 11. Kalkınma Planı başta olmak üzere, ulusal politika belgelerinde kamu alımlarında yerli tercihinin arttırılmasına yönelik hedefler belirlenmiş olup, bu konuda kamu ihale mevzuatında da düzenlemeler yer almaktadır.

İhale dokümanlarında ne tür değişiklikler olacak?

  • Türkiye’de faaliyet gösteren gerçek/tüzel kişilerin ihaleye katılımını veya yerli malı teklif edilmesini engelleyen düzenlemelere yer verilmeyecek.
  • Hizmete veya mala ilişkin yalnızca belirli bir ülke, kurum, kuruluş vb. tarafından düzenlenebilen ve sadece yabancı istekliler tarafından sağlanabilen veya yabancı menşeli malların sahip olduğu belgeler aranmayacak.
  • Kalite ve standarda ilişkin belgelere yönelik düzenlemelerde, düzenleyen kuruluş adı belirtilmeyecek.
  • Alım konusu ile ilgili ulusal ve dengi uluslararası standardın bulunması halinde, ulusal ve dengi uluslararası standardın her ikisine birlikte yer verilerek düzenleme yapılacak.
  • Tek başına uluslararası standarda uygunluğu gösteren belgelere yönelik düzenlemelere, ancak konuya ilişkin ulusal standardın bulunmaması durumunda yer verilecek. 15.04.2020

(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)