Durma Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı!

26 Mart 2020 tarihli 31080 sayılı mükerrer Resmi Gazetede 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştı.

Yayımlanan bu Kanun’un Geçici 1’inci maddesi ile Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle, yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, sürelerinin yanında “zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere tüm süreler 13.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, 30.04.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durdurulmuştu. Yani bu süreler, 01.05.2020 tarihinden itibaren işlemeye başlayacak, durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktı. Ayrıca salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilecek ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilecekti.

Bu kapsamda, 30 Nisan 2020 tarihli 31114 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;  30.04.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar olan durma süresi, 01.05.2020 (bu tarih dahil) tarihinden 15.06.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatıldı.

Ancak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler için durma süresi uygulanmayacak.

Yani, “İdareye Şikâyet ve Kamu İhale Kurumu’na İtirazen Şikâyet” başvuruları, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine göre yapılmaya devam edilecek. (Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)