Kamu İhale Kurumu, Haziran 2020 Tarihine Kadar Yapılacak İhalelerde Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Sunulacak Belgeler Hakkında Duyuru Yayımladı!

Bilindiği üzere, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler” başlıklı bölümlerinin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” ile “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı maddelerinde; “İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanların iki önceki yıla ait belgelerini sunabileceğine ilişkin düzenlemeler” yer almaktadır.

Diğer yandan, COVID-19 tedbirleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan, 17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; “30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.”

Bu kapsamda; ihale veya son başvuru tarihi 1 Haziran 2020 tarihi ve daha öncesinde olan ihalelerde;

  • Bir önceki yıla ait belgelerini sunmayan aday ve istekliler,
  • İki önceki yıla ait belgelerini sunabilecek,
  • Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarelerce bu husus dikkate alınacaktır.