YAPIM İŞLERİNDE YENİ İŞ KALEMİ BİRİM FİYATININ TESPİT ESASLARI

YAPIM İŞLERİNDE YENİ İŞ KALEMİ BİRİM FİYATININ TESPİT ESASLARI

Kamu İhale Kurumu’nun 29.07.2020 tarihli 2020/DK.D-239 Sayılı Kararı ile;

1) Yapım işi sözleşme sürecinde yapımına karar verilen yeni iş kaleminin birim fiyatının tespitinde dikkate alınan üst sınır değer hesabında esas alınacak benzerlik gösteren iş kaleminden, oransal olarak benzer miktarlarda aynı malzeme, işçilik ve makine-ekipman girdisi kullanımı söz konusu olan, mahiyet ve yapı tekniği bakımından benzerlik gösteren iş kalemlerinin anlaşılmasına,

2) Benzerlik gösteren iş kalemi bulunup bulunmaması hususunda ise,

a) Yüklenicinin teklifi kapsamında yeni iş kalemine benzerlik gösteren bir iş kalemi bulunması halinde, bu iş kalemi esas alınarak hesaplanacak oranın üst sınır değer hesabında dikkate alınmasına,

b) Yüklenicinin teklifi kapsamında yeni iş kalemine benzerlik gösteren birden fazla iş kalemi bulunması halinde ise,

  • Kullanılacak aynı nitelikli malzemenin niceliği (ağırlık, kalınlık, alan, hacim, çap, yoğunluk, ışık akısı, debi, güç, vb.) dikkate alınarak yeni iş kaleminde kullanılan  malzemeye en yakın nicelikte malzeme kullanılan iş kaleminin benzer nitelikli olarak belirlenmesi ve bu iş kalemi esas alınarak hesaplanacak oranın üst sınır değer hesabında dikkate alınmasına,
  • Yeni iş kaleminde kullanılan malzemeye en yakın nicelikte malzeme kullanılan birden fazla iş kalemi bulunması halinde ise, söz konusu iş kalemleri esas alınarak hesaplanacak oranların aritmetik ortalamasının üst sınır değer hesabında dikkate alınmasına,

c) Yüklenicinin teklifi kapsamında yeni iş kalemine benzerlik gösteren bir iş kalemi bulunmaması halinde; 0,90 oranının üst sınır değer hesabında dikkate alınmasına,

karar verilmiştir.