Kamu İhale Kurumu 01.02.2021-31.01.2022 Dönemine Ait Parasal Limitleri Yayınladı

Kamu İhale Kurumu 2021 yılına ait parasal limitleri yayınladı. Bu verileri aşağıdaki çizelgede özetleyerek sunuyoruz.  

01.02.2021-31.01.2022 DÖNEMİNE AİT İHALELER KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLER

KAMU İHALE KURUMUNA İTİRAZEN ŞİKÂYET BEDELLERİ

YAKLAŞIK MALİYET TUTARI

KİK’ E ÖDENECEK TUTAR

1.281.438. TL.’YE KADAR

   7.682.  TL.

1.281.438. TL. - 5.125.768. TL.

15.373. TL.

5.125.768. TL. - 38.443.271.TL

23.060. TL.

38.443.271.TL VE DAHA FAZLASI

30.750.TL

KANUN’UN (22/ d) MADDESİ KAPSAMINDAKİ DOĞRUDAN TEMİN ÜST LİMİTLERİ

MAL VE HİZMET ALIMLARI

YAPIM İŞLERİ

B.Ş sınırları dâhilindeki idareler

 

121.405.TL

B.Ş sınırları dâhilindeki idareler

 

121.405.TL

B.Ş sınırları dâhilinde

Bulunmayan

İdareler

 

40.443.TL

B.Ş sınırları dâhilinde

Bulunmayan

İdareler

 

40.443.TL

EŞİK DEĞERLER

MAL VE HİZMET ALIMLARI

YAPIM İŞLERİ

Genel bütçeye dâhil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında

 

2.225.824.TL

Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde

 

81.614.303.TL

 

Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında

 

3.709.717. TL

 

 

DİĞER PARASAL LİMİTLER

KANUN’UN (3/g)  MADDESİNDEKİ ALIM LİMİTİ

18.619.202. TL

KANUN’UN (21/f)  MADDESİNDEKİ  PAZARLIK LİMİTİ                     

 404.732. TL

KANUN’UN (53.j.1)  MADDESİNDEKİ  KİK PAYI LİMİTİ

809.496. TL

KANUN’UN (62/h)  MADDESİNDEKİ MEZUNİYET BELGESİ LİMİTİ 

449.259. TL

Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.