Kamu İhale Kurumu Tarafından Tam Kapanma Kapsamında Alınan Tedbirler Yayınlandı

Kamu İhale Kurumu tarafından, tam kapanma tedbirleri kapsamında ihale işlemlerinde dikkat edilecek hususlara ilişkin duyuru yayımlandı.

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığınca Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde çeşitli tedbirler alınacağı açıklanmıştır.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 26 Nisan 2021 tarihli Genelge ile,  anılan tarihler arasında vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik çeşitli kısıtlamalar getirilmiş, kamu kurum ve kuruluşlarının ise hizmetlerine devam edeceği belirtilmiştir.

Kamu İhale Kurumu ise söz konusu dönem içerisinde ihale süreçlerinde gerçekleştirilecek iş ve işlemleri aşağıda belirlemiştir; 

• Elektronik ortamda yapılmayan ihalelerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca teklifler, ihaleyi yapan idareye posta/kargo yoluyla ulaştırılabilecektir.

•İdarelerce ihaleye yeterli katılımın sağlanamayacağının anlaşılması veya benzeri nedenlerle gerek görülmesi durumunda, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca ihale tarihi ertelenebilecektir.

• Aşırı düşük teklif açıklamalarının ve/veya yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerin sunulması yahut numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumlarının yapılması gibi hususlar bakımından ilgililere tanınan sürelerin idarelerce tedbirlerin bitiş tarihi de dikkate alınarak uzatılabilecektir.

• 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddesinde öngörülen sürelerin gözetilmesi kaydıyla ve hukuki güvenliğin sağlanması konusundaki sorumluluk taraflara ait olmak kaydıyla, sözleşme imzalama işlemleri de posta/kargo yoluyla yapılabilecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin mücbir sebep haline bağlı olarak sözleşmeye davet süresinin uzatılmasını talep etmesi halinde idarelerce tedbirlerin bitiş tarihi de dikkate alınarak sözleşmeye davet süresi uzatılabilecektir.