Kamu İhale Kurumu Tarafından, e-İtirazen Şikayet Başvurusu Yapılabilmesine İlişkin Duyuru Yayınlandı

Kamu İhale Kurumu Tarafından, E-İtirazen Şikâyet Başvurusu Yapılabilmesine İlişkin Duyuru Yayınlandı!

1) Bilindiği üzere, 20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri ile 20 Temmuz 2021 tarihi itibarı ile  itirazen şikayet başvurularının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-itirazen şikayet) yapılabilmesi olanaklı hale getirilmiştir.

2) Böylelikle, itirazen şikâyet başvurularının taşıması gereken şekil unsurlarına ilişkin yapılabilecek hataların önüne geçilerek hak kayıplarının önlenmesi amaçlanmaktadır.

3) e-İtirazen şikâyet sürecine ilişkin aday, istekli veya istekli olabileceklerin faydalanabileceği yardım kılavuzuna (https://www.ihale.gov.tr/Duyuru/) linkinden erişim sağlanabilecek olup Aday, İstekli veya İstekli Olabileceklerin başvuru sürecinde dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır:

  • İlk aşamada sadece EKAP’ta yer alan imza yetkilileri e-itirazen şikâyet başvurusu yapabilecektir.
  • Avukat aracılığıyla elektronik başvuru daha sonraki geliştirmede devreye alınacaktır. Yani mevcut durumda avukat aracılığıyla e-itirazen şikâyet başvurusu yapılamayacaktır.
  • İtirazen şikâyet başvuru bedeli yatırılmaması halinde EKAP üzerinden e-itirazen şikâyet başvurusu yapılamayacaktır. Dolayısıyla, başvuru bedelinin Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank nezdindeki Kurumsal tahsilat hesaplarına yatırılması aşamasında “İtirazen şikâyet başvuru bedeli” için tahsis edilmiş olan hesaba ilgili tutarın yatırılmış olması gererkmektedir.
  • e-itirazen şikayet uygulaması ile ortak girişimler adına pilot/koordinatör ortak EKAP üzerinden e-itirazen şikayet başvurusu yapabilecektir.