Kamu İhale Kurumu Tarafından, EKAP'a Kayıt Olacak T.C. Kanunlarına Göre Kurulmuş Tüzel Kişilerin İmza Yetkilisi Yetki Belgeleri Hakkında Duyuru Yayınlandı

Kamu İhale Kurumu Tarafından, EKAP’a Kayıt Olacak T.C. Kanunlarına Göre Kurulmuş Tüzel Kişilerin İmza Yetkilisi Yetki Belgeleri Hakkında Duyuru Yayınlandı

Bilindiği üzere, 20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazetede ihale mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler uyarınca 20 Temmuz 2021 tarihinden itibaren;

1) EKAP’a kayıt olacak T.C. Kanunlarına Göre Kurulmuş Tüzel Kişilik protokollerinin ekinde,  protokolü imzalayan ve protokolde imza yetkilisi olarak belirtilen kişilere ait yetki belgesi olarak Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili diğer yasalar gereğince gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemlerde sınırsız olarak (konu kısıtlaması, parasal sınırlama ve yetki sınırlaması olmaksızın), münferiden işlem gerçekleştirmeye yönelik yetkiyi içerecek şekilde hazırlanmış,  Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile noter onaylı imza beyannamesinin sunulması  gerekmektedir.

2) Bu tarihten sonra imza sirküleri, imza yetkilisi yetki belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

3) 20 Temmuz öncesi oluşturulan EKAP protokollerinde yetki belgesi imza sirküleri seçilen veya imza sirküleri eksik olan başvurular için noter onaylı imza sirküleri gönderilerek başvuru tamamlanabilecektir.