Kamu İhale Kurumu tarafından "Geçici Kefalet Senetlerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi ve Sunulması" Kapsamındaki Duyuru Yayınlanmıştır

Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan duyuru ile 03 Ocak 2022 tarihinden itibaren, geçici kefalet senetlerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve sunulması kapsamında önemli değişikliklere yer verildi.

Bilindiği üzere, 25 Aralık 2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesi ile 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin güvenli elektronik imza ile düzenlenebilmesine imkân tanınmıştır.

Yine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetleri kamu ihalelerinde teminat mektubu olarak kullanılabilmektedir.

Ayrıca ihalelerde sunulan elektronik geçici teminat mektuplarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. üzerinden iletilebilmesine yönelik Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin “Geçici teminatlar” başlıklı 21 inci maddesinde “geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar dâhil yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından da EKAP’a aktarılabileceği” hükmü yer almaktadır.

Anılan düzenlemeler çerçevesinde, yetkili sigorta şirketleri tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanarak düzenlenen elektronik geçici kefalet senetleri, 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren (3 Ocak 2022 tarihi dahil) istekliler tarafından teklifleri kapsamında teminat mektubu olarak sunulabilecektir.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. aracılığıyla yürütülecek işlemler kapsamında, geçici kefalet senetlerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve sunumuna ilişkin ayrıntılara www.takasbank.com.tr/documents/kaynaklar/takasbanka-letilecek-gecici-elektronik-kefalet-senetleri-sigorta-sirketi-kilavuzu.pdf internet adreslerinden erişim sağlanması mümkündür.

(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçebilirsiniz.)