Yüklenicinin Kusuru Olmaksızın Feshedilip Tasfiye Edilen Yapım İşlerinde, Denetim ve Yönetim Görevlerini Yerine Getiren Mimar veya Mühendise İş Denetleme/Yönetme Belgesi Verilmesi

1) Bilindiği üzere, yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerini yerine getiren mimar veya mühendislere Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44’üncü maddesinde yer alan koşullar kapsamında iş denetleme/yönetme belgesi verilmektedir.

2) Kamu İhale Kurumunun 15/06/2022 tarihli ve 2022/DK.D-213 sayılı kararına göre;

Yüklenicinin kusuru olmaksızın feshedilip tasfiye edilen yapım işlerinde, tasfiye onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilen işin tutarının %80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere iş denetleme/yönetme belgesi düzenlenebilecektir. 23.06.2022

(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)