2019 Yılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki Parasal Limitler Belirlendi

Kamu İhalelerinde 01.02.2019-31.01.2020 tarihleri arasındaki parasal limitler 25.01.2019 tarihli 30666 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.  

Parasal limitler, aşağıdaki tablolardaki gibidir:

 

KAMU İHALE KURUMUNA İTİRAZEN ŞİKÂYET BEDELLERİ

 

YAKLAŞIK MALİYET TUTARI

KİK’ E ÖDENECEK TUTAR

953.728. TL.’YE KADAR

5.719. TL.

953.728. TL. – 3.814.922. TL.

11.442. TL.

3.814.922. TL.-28.611.919.TL

17.163. TL.

28.611.919.TL VE DAHA FAZLASI

22.887.TL

 

KANUN’UN (22/ d) MADDESİ KAPSAMINDAKİ DOĞRUDAN TEMİN ÜST LİMİTLERİ

MAL VE HİZMET ALIMLARI

YAPIM İŞLERİ

Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler

 

90.358.TL

Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler

 

90.358.TL

Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunmayan  idareler

 

30.101.TL

Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunmayan  idareler

 

30.101.TL

 

EŞİK DEĞERLER

MAL VE HİZMET ALIMLARI

YAPIM İŞLERİ

Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında

 

1.656.600.TL

Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde

 

60.742.527.TL

 

Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında

 

2.761.007. TL

 

KANUN’UN (3/g)  MADDESİNDEKİ ALIM LİMİTİ

13.857.591. TL

KANUN’UN (21/f)  MADDESİNDEKİ  PAZARLIK LİMİTİ                     

 301.228. TL

KANUN’UN (53.j.1)  MADDESİNDEKİ  KİK PAYI LİMİTİ

602.479. TL

KANUN’UN (62/h)  MADDESİNDEKİ MEZUNİYET BELGESİ LİMİTİ 

334.368. TL

 

Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz. (25.01.2019)