ŞİRKET ADINA VEKALETEN İHALEYE KATILAN KİŞİ YASAKLI İSE ŞİRKET DE YASAKLANIR MI?

4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin (a) bendinde geçici olarak, idarelerce kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları, hüküm altına alınmıştır.

Bu durumdaki İsteklilerin; tekliflerin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği, yasaklara rağmen doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılmanın 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinde yer verilen yasak fiil veya davranışlardan sayıldığı, yine Kanun’un 58’inci maddesinde, 17’nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında yasaklama kararı verileceği açıktır.

Bir şirketin/isteklinin sunmuş olduğu teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini imzalayan vekilin, ihale tarihi itibariyle yasaklı olduğu anlaşılırsa;

  • Şirket Kanun’un 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılır.
  • Şirketin teminatı gelir kaydedilir,
  • Şirket hakında, ihalelere katılmaktan yasaklama işlemi yapılır.