TR

Kamu İhale Sözleşmelerinde Mal Alımlarına İlişkin Muayene ve Kabul İşlemleri

Kamu mal alım ihale sözleşmelerinin en sorunlu aşaması, muayene ve kabul sürecidir. Bunun nedeni ise idare ve yükleniciler arasındaki uyuşmazlıkların çoğunun, muayene ve kabul sürecinde yaşanmasıdır. Bu süreçte yaşanan uyuşmazlıklar ise çoğunlukla sözleşmenin feshine neden olmakta ve yüklenici firmalar ile idareler, hak kaybına uğramaktadır.

Kitabın amacı ise yaşanan veya yaşanması muhtemel uyuşmazlıkların çözümünü, okuyucularla paylaşmaktır. Bu kapsamda kitaba, 100’den fazla örnek olay ile 70’den fazla emsal karar eklenmiştir. Çözüm odaklı ve basit anlatımı nedeniyle bu kitap; kamu taahhüt firmaları, ihale yetkilileri, muayene ve kabul komisyonları ile diğer ilgililer için eşsiz bir kaynaktır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

Muayene ve Kabul İşlemleri

Kamu Mal Alımları

Muayene Kabul Komisyonları

Fiziki Muayene Komisyonu

İtiraz Muayenesi

Ara Denetim

Fonksiyon Testi

Sözleşmenin Fesih Edilmesi

Kitap Talebi

Bu kitabı başvuru formunu doldurarak talep edebilirsiniz.

Talep Et
Kitabı Paylaş